Privacyverklaring Marijke Hulzenga Tuinontwerp

Privacy verklaring

Marijke Hulzenga Tuinontwerp & Advies maakt tuinontwerpen, beplantingsplannen en geeft tuinadvies. Bij het uitvoeren van deze taken verwerk ik persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. In deze verklaring lees je om welke gegevens dat gaat, hoe ik er mee om ga en hoe jij jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens kan uitoefenen.

Bescherming persoonsgegevens

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Je gegevens worden nooit aan derden verkocht.

Marijke Hulzenga Tuinontwerp & Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten. Zoals het laten maken van een tuinontwerp, krijgen van tuinadvies, en ontvangen van een nieuwsbrief. Ik verwerk de gegevens die je zelf hebt verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voorletters en achternaam
    • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
    • Telefoonnummer (mobiel of vast)
    • E-mailadres
    • Bedrijfsnaam

Waarom en hoe gebruik ik jouw gegevens?
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is tijdens het proces van ontwerp en tuinadvies.     • Verzenden van een nieuwsbrief*
• Het afhandelen van je betaling, zoals het sturen van een factuur.                                                              •Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

*Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven, stuur ik je mijn nieuwsbrief. Daarin staan tuintips, tuinadvies, nieuws en acties. Nadat je toestemming hebt verleend, kun je op elk moment afmelden.( Dit kun je aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken).

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Je gegevens worden niet aan derden verkocht en ik verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van mij, heb ik een verwerkersovereenkomst af gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiliging
Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

  • Beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall •  Beveiliging van website met plugin Wordfence

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Cookies

Marijke Hulzenga tuinontwerp gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Hiervoor kan je een verzoek sturen aan info@marijkehulzengatuinontwerp.nl.

Klachten

Als je een klacht hebt over de manier waarop ik jouw persoonsgegevens verwerk laat het mij dan weten. Wij proberen er dan samen uit te komen Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen. Ik adviseer je dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om te zien of je de juiste versie hebt. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 10 juli 2018.

 Marijke Hulzenga/ Marijke Hulzenga Tuinontwerp & Advies