Werkwijze

Lees hier meer over de werkwijze voor bedrijven

Stap 1

Inventarisatie van wensen

Het eerste gesprek is vrijblijvend en vindt plaats bij uw bedrijf op locatie. Welke functie vervult de tuin voor medewerkers, bezoekers en klanten? Wat zijn uw wensen? We bekijken het terrein, zo nodig meet ik het op. We inventariseren welke elementen we opnieuw een plek kunnen geven in de tuin. Denk aan een mooie boom of aan hergebruik van materialen.

Stap 2

Tuinontwerp

Op basis van uw wensen, de functionaliteit van de tuin, de zonligging en omgeving maak ik verschillende schetsen. Die vormen de basis voor ons volgend gesprek. Daarin gaan we dieper in op de mogelijkheden, ik spreek met u de opties door. Vervolgens werk ik het tuinontwerp uit. Dit is een met de hand gemaakte tekening op schaal. U ontvangt daarnaast een toelichting, een aantal werktekeningen met de diverse maatgevingen en een advies voor materialen.

Stap 3

Beplantingsplan

Een beplantingsplan is een plattegrond van het tuinontwerp dat gedetailleerd de locaties weer geeft van de planten, struiken en/of bomen. Daarbij hoort een lijst met de plantennamen (zowel de Nederlandse als de Latijnse), bloeitijd, kleur en aantallen. Dit plan is het resultaat van uw wensen en omgevingsfactoren. Denk hierbij aan de grondsoort, wind en zon en schaduw. De beplanting in bedrijfstuinen moet onderhoudsvriendelijk zijn.

Stap 4

Realisatie

Het tuinontwerp en beplantingsplan vormen de basis voor de realisatie van uw bedrijfstuin.
U bent uiteraard vrij in de keuze van uw hovenier. Desgewenst kan ik de realisatie voor u begeleiden.

Hebt u een tuin op Terschelling? Daar werk ik samen met de hovenier Jan Hofman van Duinhof.

Graag bespreek ik met u de mogelijkheden.